Aktualny wykaz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

https://kgpsp.bip.gov.pl/rzeczoznawcy-do-spraw-zabezpieczen-przeciwpozarowych/